Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
233 posty 1790 komentarzy

Blog rysunkowy oszołoma

koolart - Teksty i rysunki z przewagą rysunków z tekstem. Do wolnego propagowania w internecie.

Kościół wobec gender

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dzisiaj w kościołach podczas mszy odczytywany był list pasterski... publikuję co otrzymałem od "Polskiej Prawdy" i dodaję swoje ilustracje.


 

List Pasterski Episkopatu Polski

Drogie Siostry, drodzy Bracia!

Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.

Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że prawda o instytucji małżeństwa jest „ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych” (23 II 1980). Prawdy tej należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa” (GS 48). To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie – w ciele i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla” mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy.

Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie narzuconą normą, ale wypływa z odczytania natury osoby ludzkiej, natury małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka. Jak pokazuje historia ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Muszą zatem budzić najwyższy niepokój próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender i nagłaśniane przez niektóre media. Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego.

Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.      

Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej.

Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.

Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.                   

W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.

Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych, środowisk, dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.

Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi obrońcami Prawdy. Niech w podejmowaniu tego trudu wzorem do naśladowania oraz pomocą duchową będzie Święta Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się Syn Boży – Jezus Chrystus.

W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce.

 

 

 

KOMENTARZE

 • @Nathanel 20:26:37
  dokładnie
 • panowie
  ..nasz Episkopat się trochę ociąga...jeśliby to zrobił choćby początkiem tego roku, straty byłyby dużo mniejsze, a tak to już zabrnęło za daleko...niestety nie mamy wsparcia od biskupów...to jest smutna prawda...pozdrawiam niepoprawnie

  ...mam relacje na zywo z ludzmi, którzy teraz dopiero otworzyli oczy..do tej pory nie znali zjawiska gender...to o wiele za późno ...pozdrawiam niepoprawnie
 • Gender czemu nie satanizm !!!
  http://cbmw.org/wp-content/uploads/2013/05/1000px-A_TransGender-Symbol_Plain3-257x300.png
 • @trybeus 21:00:33
  Nie zmienia to faktu, że zjawisko gender jest niezwykle szkodliwe. No i lepiej późno niż wcale.
 • @Mind Service 21:26:59
  ..jest szkodliwe...ale dlaczego KUL-owi nie przeszkadzało dawać wykłady na temat gender...choć wymigują się, że chcą poznać tą ideologię...bzdury...w KK siedzą krety...im szybciej ich zdemaskujemy, tym szybciej odrodzi się nasz Kościół..pozdrawiam niepoprawnie

  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/36492,dlaczego-wpuszczam-gender-na-kul.html
 • @Mind Service 21:26:59
  Dokładnie.
 • @trybeus 21:52:09
  UE przyznaje dotacje pod warunkiem, że się wprowadzi genderyzm do swojej instytucji.
  http://www.fronda.pl/a/feministki-donosza-na-kosciol-bral-dotacje-na-gender,33046.html
  KUL został zwyczajnie skorumpowany. Oczywiście fakt, że na tej uczelni zawsze kłębiła się masoneria, tylko to ułatwił.
 • @powiew świeżości 22:27:04
  ...dlatego nie wspieram KUL-u ...niech padnie sam..widocznie nie jest to Dzieło Boże...pozdrawiam niepoprawnie
 • Gender - najgorszy anglicyzm w polskim języku.
  Pojęcie gender [ˈdʒɛndɐ] określa koncepcję istnienia dla biologicznej płci człowieka jej aspektów socjologicznych i psychologicznych. To pojęcie zostało przejęte z angielskiego, aby można także po polsku, jako terminus technicus różnicować pomiędzy aspektem społecznym "gender" oraz płcią biologiczną "seksem". - Na podstawie Wiki.

  Po polsku mieliśmy dotąd jedno pojęcie płeć człowieka. Teraz mamy zróżnicowanie na płeć biologiczną - seks człowieka i związane z nim pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe,
  oraz
  aspekty społeczne i psychologiczne płci człowieka - dotychczas w psychiatrii PRL-u nauczane w rozdziałach o zboczeniach, zwyrodnieniach, perwersjach płciowych.

  Teraz, specjalistyczny termin z socjologii, wykuty na amerykańskich uniwersytetach, robi karierę w polskim kościele katolickim dla odwrócenia uwagi od molestowania, pojęcia, które przed paru miesiącami zdemaskowałem.
  Patrz
  http://idb.neon24.pl/post/87636,molestowanie-dzieci-przez-ksiezy-w-polsce
  Gdy ksiądz gwałcił dzieci to w polskich mass mediach, jeszcze w marcu tego roku mówiło się o "molestowaniu". Teraz będą rozpatrywane takie zachowania nie, jako zachowanie przestępców seksualnych, zboczeńców płciowych, tylko jako zachowanie "gender"- niekaralnym w Kodeksie Karnym jak i molestowanie.
  --------------------------
  Porównaj na TVN24:
  --------------------------
  - Ideologia "gender" to jest termin wymyślony przez Kościół. Jest to wróg wymyślony - powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, komentując w TVN24 list hierarchów, dotyczący zagrożeń dla polskiej rodziny.

  Dominikanin o. Paweł Gużyński przyznał z kolei, że skupienie się Kościoła na walce z "genderyzmem" może być związane z "próbą odbicia się od dna, do którego zostaliśmy przybici przez problemy związane z pedofilią".

  http://iddd.de/rys/grodzki9KL.jpg
 • @adevo 23:49:53
  ..a ty adevo zmieniłeś już płeć, czy się ociągasz...wyglądasz jak baba, ale piszesz, jak chłop...kurde zdecydujże kimże chcesz zostać :))
 • @trybeus 23:55:16
  A ja słyszałem, że u Ciebie jedno jajko się wylęgło, gratuluję.
 • @adevo 23:49:53
  //Gender - najgorszy anglicyzm w polskim języku//

  - A ty byś chciał, żeby wszystko było po niemiecku, co? Zrozum, że język angielski i polski to języki międzynarodowe, a niemiecki to język skazany na zagładę, bo jest nieprzydatny w międzynarodowych kontaktach. W jakim celu go bronisz? Może też będziesz bronił hitlerjugedment - rasistowskiej instytucji odbierającej dzieci emigrantom i poddającej je germanizacji?

  Co do gender, to jesteś za czy przeciw, bo piszesz tak niejasno, że trudno się połapać?
 • @Mind Service 00:14:09
  > Co do gender, to jesteś za czy przeciw, bo piszesz tak niejasno, że trudno się połapać?

  Jestem przeciwny wprowadzaniu do korpusu języka polskiego niepotrzebnego anglicyzmu.

  Po polsku można to pojęcie wystarczająco dobrze wyjaśnić. Np. aspekt społeczny zwyrodnienia seksualnego, aspekt psychologiczny zboczenia, aspekt socjologiczny perwersji itd.

  A może spytasz się tatusia czy gender jest wprowadzony do hebrajskiego? Jak mówią naukowcy w Izraelu, jeżeli mówią po hebrajsku o aspektach społecznych zboczeń seksualnych? - Gender, czy znaleźli jakiś starohebrajski synonim?

  Shalom
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/He-Shalom.ogg
 • @adevo 01:09:24
  Co mnie obchodzi jak mówią w Izraelu? Jak ci tęskno to tam wyjedź. Tutaj jest Katolicka Polska i na gender nie ma przyzwolenia! Is it clear?
 • @Mind Service 01:26:51
  Nie rozumiesz, co to pojęcie znaczy - czyżbyś nie zrozumiał mojego wytłumaczenia po polsku? Przeczytaj powyższe, wolno, jeszcze raz.
  ------------------
  Przeciw gender można być tylko w aspekcie amerykanizacji języka polskiego.

  Co mnie obchodzi, co gadają sobie socjolodzy- ich język jest bardzo specjalistyczny jak każdej zamkniętej grupy zawodowej. Poszczególne aspekty seksualizacji wychowania dzieci omawiała Pani Izabela w polskich pojęciach, w aspekcie rewolucji seksualnej w przedszkolach - można być ZA lub na NIE.

  Mój komentarz do notki Izy jest tutaj:
  http://izabela.neon24.pl/post/100713,ratujmy-maluchy-przed-totalitaryzmem#comment_879591

  Natomiast wprowadzenie specjalistycznego pojęcia "gender", do tego obcego pochodzenia, w stado nieświadomych owieczek i baranów, to już, co innego. Tylko to nie jest mój artykuł, wszystkich aspektów nie znam i dlatego nie robię notki.

  Mind Service, widzę, że masz dużą potrzebę maskowania się na tym portalu, a nie masz się czego obawiać, Pan Opara lubi takich ludzi jak ty i Ranger.

  To trochę tchórzliwe zachowanie, ale rozumiem, gdyż pamiętam twoje walki o kradzione teksty z podwójnym Andy. Szkoda, to był toporny, ale przynajmniej uczciwy, wolny Polak.

  śalom.
 • @adevo 02:24:31
  OK, zostawmy to gender, wiem o co ci chodzi; chciałem z tobą trochę się podroczyć i pociągnąć za język.

  //Mind Service, widzę, że masz dużą potrzebę maskowania się na tym portalu, a nie masz się czego obawiać, Pan Opara lubi takich ludzi jak ty i Ranger.//

  - O jakim maskowaniu piszesz? To prawda, że nie jestem Żydem, ani nawet szabas-gojem (he he he, co za głupie określenie) i nie muszę się maskować. Jestem Polakiem z pochodzenia a Katolikiem z wyboru. Do wszystkiego doszedłem sam. Sam studiowałem teologie dogmatyczne, encykliki i sobory. Nawet nie masz pojęcia jakim byłem sceptykiem. Nie znalazłem sprzeczności i dlatego uważam się za wierzącego. Jestem człowiekiem do bólu racjonalnym. Sam muszę się o wszystkim przekonać, dotknąć. Niczego nie przyjmuję na wiarę. Taki "niewierny Tomasz". Moje poglądy jako katolika na pewno nie są konserwatywne, ale i nie są liberalne. Dla przykładu tłumaczenie Edith Stein czym jest wiara mnie nie przekonuje. I ciągle jestem poszukujący. Ten kontrowersyjny tekst o Nietzsche, który był analizą ubermensch jako postawie wierzącego chrześcijanina był tego przykładem. Wg mnie nie kwalifikował się do takich ataków fundamentalistów katolickich jakie nastąpiły. BTW, gdzie twoje obiecane notki o Nietzsche?
  Jednak muszę tu uchodzić za konserwatywnego katolika, bo jak nie ja to kto? Trolle i zadaniowcy tylko czekają aby dowalić Kościołowi. Nie ma też sensu walczyć osobom wierzącym między sobą. Tego nie rozumie 2xAndy.
  A wyzwania są duże - choćby taki Wojtas kompromitujący i siebie, i ten portal, i pana Oparę.
  Czy Pan Opara mnie lubi? - Wątpię i tak naprawdę nie zależy mi na tym. Ja jednak z jakichś nieokreślonych powodów darzę go życzliwością. I naprawdę chciałbym aby ten portal stał się dużym i znaczącym. Wierz mi, że mam trochę pojęcie jak funkcjonują duże portale internetowe, jak działa marketing, reklama, itd. i wiem, że Neon24 jest czymś wyjątkowym. Drzemią tu takie potencjały, że może wystrzelić jak rakieta. Widzę jednak na razie, że wykorzystywany jest mały procent tych możliwości. Są popełniane tak proste błędy, że aż żal. Liczę jednak, że może kiedyś, mimo usilnych starań tych co psują - kiedyś ten portal poszybuje.
  Dalej - boleję nad poziomem tego co tu się dzieje. Praktycznie żadna ciekawa i merytoryczna dyskusja nie jest możliwa. Przeszkodą są takie trolle zadaniowe jak SL, którzy tylko czekają aby każdą ciekawą dyskusję nie po linii programowej portalu ośmieszyć albo sprowadzić do pyskówek.
  I potem ja muszę zniżać się do takiego poziomu i odpierać takie prymitywne ataki, ukazując też metody manipulacji. Na poważną dyskusję nie ma miejsca.
  Do tego cenzura, która wykasowuje mi zwykle średnio 75% komentarzy. Czasami wszystkie kommenty z całego dnia. Nie podając ani powodu ani kto konkretnie to usunął. Oczywiście naruszeń regulaminu, wulgarnych ataków, przekleństw ze strony atakującej nie dostrzegając. Co mam robić? Zamieszczać je ponownie? W formie notek? Pisać protesty? Pisałem wiele razy. Wszystko na bieżąco archiwizuję i mogę na nowo te wykasowane komentarze wkleić. Praktycznie 99 percent. Tylko, że taka zabawa jest bez sensu. Patrzę na te praktyki cenzorskie bardziej z politowaniem niż ze złością, bo wiem, że to jest wynik ich bezsilności.
  Problemem jest obecna linia programowa, która streszcza się w "walić w Kaczyńskiego, walczyć z Kościołem Katolickim i promować Putina". To jest żenada. Gdyby nie było cenzury i nachalnej antykatolickiej propagandy, i gdyby Putin nie straszył ciągle na pudle, to mógłby być całkiem fajny portal, który by przyciągał czytelników i piszących. Dlaczego tak nie jest?

  //To trochę tchórzliwe zachowanie, ale rozumiem, gdyż pamiętam twoje walki o kradzione teksty z podwójnym Andy. Szkoda, to był toporny, ale przynajmniej uczciwy, wolny Polak.//

  - Tak jak pisałem: 2xAndy to IMHO człowiek nie potrafiący zjednoczyć się w walce o wspólne dobro. Jego poglądy polityczne są dokładnie takie same jak moje. Niestety czuję, że cały czas chciałby mi włożyć nóż w plecy. Działa sam. Walnie tekst i potem na dwa, trzy tyg. znika. Szkoda. Może i uczciwy, ale co z tego? Dzisiaj uczciwość nie jest w cenie, ale zdolność do kompromisów i jedności (wspólnego działania mimo różnic). Jego zacietrzewienie, gdy mnie atakował ukazało mi jego prawdziwe oblicze, z którym nie chcę mieć nic wspólnego. Dlatego omijam go szerokim łukiem. Podobnie jego wspólnika z tamtych czasów, mimo że to wykształcony katolik. Są też i inne osoby, mimo że bliskie ideowo to - jak zauważyłeś zapewne - nie wchodzę w obszary ich działalności.
  Teraz ostatnie wydarzenia z SL. Nie atakował bym go, gdyby on pierwszy tego nie robił (co mnie zmusiło do aktywnej obrony, mimo wielodniowego wyczekiwania), gdyby mnie nie prowokował, nie wyrzucał z tego portalu i nie obrażał. Jak wiesz spreparował notkę z moich różnych wypowiedzi wyrywając zdania z kontekstu i manipulując sugeruje, że jakoby jestem za tym aby Żydów sprowadzić do Polski i dać im ziemie; oraz że "Polski Naród nie powinien istnieć". Wyjaśniłem to, że tak nigdy nie twierdziłem, bo sens moich wypowiedzi był inny, jednak to dla niego nie dociera. Do tego przyczepił się do zamieszczenia przeze mnie w komentarzu czyjejś wypowiedzi, czego się nie wypierałem, bo nie o plagiat tu chodzi ale o jasność i szybkość wypowiedzi. Zastanawiam się czy nie zwariował, bo lata ciągle po całym portalu i pod różnymi moimi komentarzami wkleja te kłamstwa.
  Aż tu nagle się okazało iż nasz Spiritusik to plagiator kradnący teksty z ruskich serwerów i zamieszczający je jako swoje bez podania źródła. W ogóle by mnie to nie interesowało skąd Spiritus bierze swoje teksty i skąd czerpie inspiracje, gdyby mnie wcześniej w chamski sposób nie atakował. Nie jestem pamiętliwy ani złośliwy i mógłbym puścić tą jego działalność (z tymi ruskimi serwerami i z tymi atakami na mnie) w niepamięć, gdyby się zreflektował i zmienił. Ale jak widać u niego z tym jest problem bo nie mógł by potem obszczekiwać tych, którzy krytykują Wojtasa. Przyznał niedawno oficjalnie, że już wkrótce jego głównym zajęciem będzie obrona Wojtasa. Płaci mu ten za to czy takie dostał rozkazy - nie wiem. Chodzi o to, ze kiedyś był to nawet fajny gość i mimo różnicy poglądów czułem do niego sympatię.
  Z tymi ruskimi serwerami to jeszcze nic. Czego to ja się o nim dowiedziałem jak trochę poszperałem w sieci - brak słów. Szkoda, że Spiritus idzie teraz w zaparte, bo mi wojna nie jest potrzebna.

  Więc jak widzisz nie mam potrzeby maskowania się a raczej uzewnętrzniania. Jednak tak jak to z tym moim ujawnieniem poszukiwaniem pochodzenia - nie wychodzi chyba mi na dobre, bo potem różne indywidua wyzywają mnie od szabas-gojów, np. A ja, he he - wśród niektórych osób (nie, nie na tym portalu) uchodzę za antysemitę. Ale co mam zrobić? Zacząć tak bełkotać jak niektórzy o spisku Żydów czających się za każdym rogiem? Nie jestem paranoikiem; chociaż nigdy nie twierdziłem, że problemu z tym nie ma.

  A teraz może sprecyzuj, gdzie u mnie widzisz tchórzliwe zachowanie?
  - Bo jeśli chodzi o gender, to nie jestem skłonny do kompromisów w tym względzie. I uważam, że tu Kościół ma całkowitą rację.
 • @Mind Service 04:06:16
  " Czego to ja się o nim dowiedziałem jak trochę poszperałem w sieci - brak słów. Szkoda, że Spiritus idzie teraz w zaparte, bo mi wojna nie jest potrzebna."

  Czego się dowiedziałeś ?
  Opublikuj.
 • Wszyscy
  Ks. Oko: To, co robi "Tygodnik Powszechny" w sprawie gender to jawna zdrada! To piąta kolumna, koń trojański w Kościele. http://wpolityce.pl/wydarzenia/70540-ks-oko-to-co-robi-tygodnik-powszechny-w-sprawie-gender-to-jawna-zdrada-to-piata-kolumna-kon-trojanski-w-kosciele-nasz-wywiad
 • @Mind Service 04:06:16
  Witaj Mind Service,

  teraz to SL powinien pokazać dowody, że kłamiesz.
  Ja od powyższego wyjaśnienia uważam Ciebie za merytorycznego wroga Cepa - "CP" - Wojtasa -na to są dowody, ale nie widzę żadnych poważnych wskazówek, na to, że jesteś synem Eli Barbura z s24.

  Dlatego każdego, który będzie próbował zrobić z Ciebie, bez dowodów, obrzezanego, będę kierował do Ciebie i kasował, lub wskazywał nadużycie.

  Pozdrawiam i życzę do siego roku 2014.
 • @Kula Lis 62 10:46:45
  Ci ludzie faktycznie nie rozumieją co piszą.

  Jeszcze raz, tym razem z polskiej wiki
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender

  Gender (ang. gender, czyt. dżender – płeć, rodzaj gramatyczny) – płeć kulturowa, płeć społeczna, społeczno-kulturowa tożsamość płciowa – suma cech, zachowań, stereotypów i ról płciowych przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach danej kultury w drodze socjalizacji, niewynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała pomiędzy płciami, czyli dymorfizmu płciowego.

  Gender, czyli kulturowy komponent tożsamości płciowej, przekazywany jest poszczególnym jednostkom w sposób performatywny, czyli poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci.

  Na płeć społeczną składać się może np. sposób ubierania się, sposób zachowania, oczekiwane funkcje w ramach społeczeństwa, sprawowana władza itp. Gender odróżnia się tym od płci biologicznej (ang. sex), czyli sumy cech fizycznych i zachowań seksualnych wynikających z odmiennych funkcji i ról obu płci w procesie rozmnażania płciowego[1].

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet[2].

  Studia wyższe i badania naukowe nad społeczno-kulturową tożsamością płciową prowadzi się na kierunku gender studies. Kierunek ten powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Obecnie można go odnaleźć również na uczelniach w Polsce.

  http://iddd.de/rys/grodzki4KL.jpg
 • @adevo 11:12:35
  Tak wygląda GENDER W PRAKTYCE W NIEMCZECH: Jeden 4-letni chłopiec w codziennych zabawach w doktora któregoś dnia wkłada drugiemu chłopcu coś do pupy a innego dnia dziewczynce ... (jak u ginekologa). Dzieci płaczą i nie chcą chodzić do przedszkola. A wychowawcy - ideologiczni genderowcy - wspierają zabawy w doktora i nie patrzą, co dzieci robią, żeby dzieci się "naturalnie rozwijały". Na ww. incydenty "Wychowawcy" mówią z zachwytem na zebraniu, że to normalny etap w rozwoju dzieci. Matce, która chce ochronić swojego synka przed ww. "zabawami w doktora" i po prostu nie posyła dziecka do przedszkola, Jugendamt zabiera dziecko: bo nie posyła dziecka do przedszkola i jest nawiedzona, że przeszkadzają jej ww. zabawy. Jugendamt nie odda dziecka matce, dopóki nie podda się badaniu psychiatrycznemu na swoją "nadwrażliwość" i terapii. TAK WYGLĄDA GENDER W PRAKTYCE. GENDER TO NOWY TOTALITARYZM. WOLNOŚĆ JEDNYCH KOSZTEM CIERPIENIA POZOSTAŁYCH. GENDER - ideologia nienawiści i dewastacji człowieka
 • @Kula Lis 62 12:24:01
  Wanda Nowicka uważa, że dzięki gender dostrzegamy różnice między kobietą, a mężczyzną. A bez gender ich nie widać? http://wpolityce.pl/artykuly/70580-wanda-nowicka-uwaza-ze-dzieki-gender-dostrzegamy-roznice-miedzy-kobieta-a-mezczyzna-a-bez-gender-ich-nie-widac
 • @Kula Lis 62 12:24:01
  >"Tak wygląda GENDER W PRAKTYCE W NIEMCZECH: Jeden 4-letni chłopiec w codziennych zabawach w doktora któregoś dnia wkłada drugiemu chłopcu coś do pupy a innego dnia dziewczynce ... (jak u ginekologa). Dzieci płaczą i nie chcą chodzić do przedszkola. A wychowawcy - ideologiczni genderowcy - wspierają zabawy w doktora i nie patrzą, co dzieci robią, żeby dzieci się "naturalnie rozwijały". Na ww. incydenty "Wychowawcy" mówią z zachwytem na zebraniu, że to normalny etap w rozwoju dzieci. Matce, która chce ochronić swojego synka przed ww. "zabawami w doktora" i po prostu nie posyła dziecka do przedszkola, Jugendamt zabiera dziecko: bo nie posyła dziecka do przedszkola i jest nawiedzona, że przeszkadzają jej ww. zabawy. Jugendamt nie odda dziecka matce, dopóki nie podda się badaniu psychiatrycznemu na swoją "nadwrażliwość" i terapii."
  ---------------------
  Powyższe, to może była jakaś pojedyncza sprawa o brak nadzoru, jej nie znam, natomiast to nie są reguły, tak jak piszesz, to jest szyta grubymi nićmi NIEPRAWDA.

  W Niemczech dyskusji o przez Ciebie wymienionych nadużyciach nie ma, gdyż są one traktowane, jako brak nadzoru, wina wychowawcy, tolerowany gwałt wobec dzieci. Może taka dyskusja jaką chce podjąć kościół była w latach 80-tych, ale wtedy nazywała się uświadomieniem seksualnym dla młodzieży, a nie dla dzieci.

  Pani Iza dała w swojej notce, jako przykład starą książkę i stare argumenty. Musisz wiedzieć, że za takie coś, co ty piszesz to w Niemczech turecki ojciec to bierze nóż, czy pistolet i zabija, a przynajmniej zabierze dziecko z przedszkola, czy szkoły.

  W opisanych przez Ciebie sytuacjach to by jego dziecko pozbawiło się czystości lub honoru - zależnie czy dziewczynkę, czy chłopaka.
  Dlatego wychowawca by nie ryzykował, gdyż straciłby pracę!!

  W Niemczech rozdmuchują każdy przypadek nadużycia seksualnego wobec dzieci, gonią pedałów i innych zboczeńców. Natomiast pozwalają na tolerancję seksualną wśród dorosłych, na zasadzie oni odpowiadają za swoje czyny.

  Napisałeś, więc grubą nieprawdę, oszczerstwo. Jugendamt zabiera dzieci, właśnie z powodów nadużyć seksualnych, czy aktów agresji.

  Dlatego nie używałbym naukowego pojęcia "gender", gdyż jego właściwe stosowanie jest dla zwykłych ludzi i dla ciebie za trudne. Jego trywializowanie i używanie w sensie ideologii wskazuje na odwracanie uwagi od problemów własnych kościoła, jak już u góry zaznaczyłem. Kościół się wtrąca i propaguje obce pojęcie całkowicie niepotrzebnie!

  Pozostawmy naukowe pojęcie tym, którzy je dla własnych potrzeb wymyślili: naukowcom, socjologom, psychologom, seksuologom, ewentualnie, studentom.

  PS.
  Przypomina mi to zachowanie poszczególnych proboszczów do stacji bazowych telefonii komórkowej na wieżach ich kościołów. Latami wielu z nich uspakajało swoich wiernych, że to są nowatorskie anteny telewizyjne, które służą do odbioru i są całkowicie bezpieczne. Oczywiście ludzie czytający moją stronę specjalną http://iddd.de/
  wiedzieli lepiej i powodowali usuwanie nadajników mikrofal z wież konsekrowanych.
 • @SpiritoLibero 12:25:17
  Napisz podobnie o Krzysztofie Wojtasie:)
  Przy takich ludziach jak ty, używanie Nicka jest obowiązkowe.
  Zarzucałeś MS, że żyd, a to nieprawda. Gdzie twoje dowody?
 • @SpiritoLibero 13:54:37
  Skasowałeś mi moją kulturalną odpowiedź, natomiast swoją chamską zagrywkę zostawiłeś.
  MS ma rację odnośnie twojej osoby.
 • @adevo 13:27:57 może za trudne dla ciebie lecz dla mnie nie!!!
  Gender to słowo z języka angielskiego Zgodnie ze słownikiem Merriam-Webster gender to "the state of being male or female" (stan bycia mężczyzną lub kobietą). W Polsce nabrał ten wyraz nowego znaczenia, o którym nie wiedzą nawet Anglicy. http://www.merriam-webster.com/dictionary/gender
 • @adevo 13:27:57
  Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną [tak] jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, Aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!" (3 Moj 18,5-30 BW; por. Kpł 18,5-30 BT) Katechizm mówi wprost: Ten, kto używa władzy, którą rozporządza w sposób prowadzący do czynienia zła, jest winny zgorszenia i odpowiedzialny za zło, któremu bezpośrednio lub pośrednio sprzyjał (2287). Raz jeszcze trzeba odnieść się do Ewangelii, gdzie Jezus poucza: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą (Łk 17, 1).
 • @Nathanel 20:26:37 i Mind Service
  Byłem. Treści w szczegółach i całości nie byłem w stanie spamiętać więc wkleiłem co dostałem wcześniej od "Polskiej Prawdy".
 • @trybeus 21:00:33
  Dużo racji. Ale cóż, lepiej późno niż później.
  I ja też pozdrawiam. Co w tym niepoprawnego?
 • @Witkacy 21:11:40
  Ha!
 • @trybeus 21:52:09
  Tak tak, znowu racja.
 • @powiew świeżości 22:27:04
  A to dlatego?!
  Nie wiedziałem. To źle o nas wiernych świadczy, że KUL musi oglądać się za unią.
 • @adevo 23:49:53
  Kościół powinien być czysty i cnotliwy w stu procentach. Nie jest i nigdy nie był bo to nie możliwe, ale KK i tak jest ostoją cnót i czystości w porównaniu do innych "kościołów".
 • @adevo 01:09:24
  Czy nam się podoba czy nie (nie!) termin i tak już wszedł w życie. Jest krótko i z grubsza wiadomo o co chodzi. O fory dla zboczeństwa.
 • @adevo 13:27:57 a tak w Polsce!!!!
  Podobne przypadki są w Polsce. Na filmiku do którego link podaje prof. Maria Rys opisała przypadek w jednym z przedszkoli do którego wpuszczono "edukatora" z organizacji zdaje się o nazwie "Ponton". 26 letni facet zamyka się z dziećmi i każe opuścić salę wychowawcom. Następnie ściąga dzieciom majtki i zaczyna chłopcom obciągać a dziewczynkom wsadzać palce do narządów płciowych. Dzieci płaczą, proszą by tego nie robić, chłopcy proszą by nie mówić rodzicom co im robił bo się wstydzą. To jest właśnie seksedukacja ideologów gender. Prof. Maria Ryś, psycholog UKSW nt. GENDER http://www.savetubevideo.com/?v=a6kcEOqv89c
 • Wszyscy
  Gender w sensie ogólnym to nowa ideologia globalnej międzynarodówki komunistycznej, zorientowana na zawładnięcie zatomizowanymi, czy zindywidualizowanymi, bo słabszymi w manipulacji, obywatelami świata. Instytucje takie jak ONZ - jej agendy zajmujące się prawami obywatelskimi i rodziną, podobnie w UE, USA oraz Izraelu /kto nawet wie czy nie z inspiracji jego "intelektualistów" stawiają sobie za cel strategiczny budowę nowego społeczeństwa globalnego pozbawionego tradycyjnych korzeni, religii, wartości więzi rodzinnych, naturalnego, biologicznego zróżnicowania kobiecości i męskości ponoć w imię zrównania lub swobodnego wyboru płci poczynając od wykreowania takiej kultury zwłaszcza wśród dzieci, która "zdominuje biologiczne uwarunkowania" ich rozwoju. Nowi kreatorzy - projektanci ideologii globalnej gender pamiętają też o wykorzenieniu patriotycznych, narodowych wartości na rzecz uniwersalnych, globalnych jak w marksistowsko - engelsowskim "Manifeście Komunistycznym" wskazując, kto jest wrogiem systemu. Wówczas kapitaliści i zacofany kościół jako wróg ludu czy rak w nowym społeczeństwie socjalistycznym, a z czasem na wyższym poziomie rozwoju - komunistycznym. Kreatorzy - projektanci to ostatecznie, głównie politycy, ale wsparci "ekspercką wiedzą" ideologów z dziedzin politologii, filozofii marksistowskiej, dzisiaj przykrywanej innymi desygnatami w rodzaju płynnej nowoczesności Baumana itd.,etycy, moraliści lewicy marksistowskiej, multikulturoznawcy, których w Europie namnożyło się po rozwoju UE mającej "jednoczyć" jak jakiś kołchoz 27, a z czasem więcej państw. To chyba zróżnicowanie kulturowe, ekonomiczne Europy było główną determinantą dla scalania i poszukiwania efektywnych struktur na poziomie państw / tzw. Europa regionów śniła się demagogom - europejskiego socjalizmu i marzą o niej nadal. Sprawy ludzkie, rodzinne, religii, tradycji też przeszkadzają lewackim politologom, filozofom i etykom o prowieniencji żydolewackiej i stąd ideologia gender - jako zbawienie w scaleniu Europy pod czerwonymi sztandarami socjalistycznymi, a w duchu dalszych zmian - komunistycznymi. Pytanie? Czy mamy tego świadomość w jakim kierunku pcha nas europejska żydolewica Michnika, Cohn-Bendita, M, Schulza i armii zbawienia - żydolewackich feministek? Chyba nie. Uwierzę w gender jeśli Michnik, Żakowski, Palikot sami się wbiją w stringi, buty na wysokich obcasach i koronkowe biustonosze. Następnie publicznie oświadczą, że na to czekali całe życie. Że do tej pory nie byli sobą. Koniecznie dodając, że to wina rodziców. Jeśli nie uznam, że to jeszcze jeden żydolewacki humbug i robienie wariatów z wyznawców tych szarlatanów. Bo przecież nikt normalny nie da się nabrać na taki kit. Jakoś gender nie pomaga mi zobaczyć różnicy Grodzką, a Palikotem. Oba jakby chłopy, nie bardzo, ale chłopy.
 • Wszyscy. Polecam wykład ksiedza Oko.
  Wczoraj zabrakło mi czasu żeby dorzucić link.

  http://www.youtube.com/watch?v=VQN_MHFsK6E
 • @koolart 18:14:48
  Gender, nowy bożek żydolewactwa (po marksizmie, a potem pedalstwie) - to potworny obciach. Ideolodzy gender to współcześni kołtuni przypominający wyznawców płaskiej Ziemi na 4 żółwiach. Są to osobnicy uparcie nie przyjmujący do wiadomości bezsprzecznych ustaleń naukowych - genetyki, medycyny, psychologii, antropologii - że płeć jest determinowana genetycznie /chromosonalnie. Z tą swoją ignorancją wyglądają śmiesznie i prymitywnie. Szkoda tylko, że swoje gusła usiłują wciskać innym na siłę (nietolerancja) i za pieniądze podatnika. Na Madagaskar z Waszymi plemiennymi gusłami. Zastanawia mnie zwykła i nigdzie dotąd niespotykana bezczelność i nachalność tzw. samozwańczych elit, które nie wstydzą się wprowadzać na siłę i bez zgody większości obywateli nowy ład społeczny, zapewniający nam nie tylko wybór płci, związki partnerskie w różnej konfiguracji, ale także rzekomo szczęśliwe życie. A proszę zauważyć, z jaką łatwością mają dostęp przedstawiciele genderyzmu do TVP i PR, które są finansowana także z moich podatków i opłat, mimo, że sobie tego absolutnie nie życzę.
 • @koolart 18:14:48
  Z tekstów na Wikipedii angielskiej i niemieckiej podstawy Gender podane przez Ks. Dariusza Oko nie wynikają.
  To całkiem powierzchowne zrozumienie. Przy czym przedstawiana teza księdza Oko, "że płeć to jest efekt działania kulturowego, że jest to wybór kulturowy, a nie determinacja biologiczna." Powołuje się na eksperyment z jednym dzieckiem, któremu badacz, psycholog John Money w roku 1966 w wieku dziecka 22 miesięcy obciął narządy płciowe i chirurgicznie przetransformował w dziewczynkę oraz nazwał Brendą. W dorosłym wieku, gdy Brenda dowiedziała się o swojej transformacji, przeprowadziła ponowne operacje i stała się mężczyzną o nazwisku David Reimer, ożeniła i adoptowała dzieci swojej żony. David Reimer popełnił w roku 2004 samobójstwo. Tą zboczoną wersję genderyzmu podaje ksiądz Oko. Ta linia badawcza znikła wraz z dr Money. Nowoczesną linię reprezentują feministki, poza tym koncept Doing Gender badaczy Candace West i Don H. Zimmerman z roku 1983 zasługuje na uwagę.

  Chodzi, więc o badania socjologiczne, psychologiczne jak już napisałem. To, co w Polsce się wyprawia to jest polski fake! Jesteście znowu strasznie, ale inteligentnie manipulowani!!
  Tego materiału jest za dużo, dotyczy on badań, a nie rzeczywistości politycznej. Jestem gender, gdyż noszę długie włosy? Przecież my to przerabialiśmy w latach 70-ch. Słyszeliście o Rolling Stones?

  Taki kula lis np. wykorzystał proste tłumaczenie, a nie raczył przejść do punktu 2b - gdzie właśnie chodzi o interpretację pojęcia.

  Niestety jednym zdaniem się nie da, ale uczciwie mógł podać, co w jego linku nie jest ogólne, tylko dotyczy koncepcji gender- nie tłumaczę, gdyż to jest to samo, co napisałem u góry.

  Gender:
  2 b: the behavioral, cultural, or psychological traits typically associated with one sex.

  Tu fragment z wideo ks. D. Oko
  youtube.com/watch?v=VQN_MHFsK6E&feature=player_embedded

  00: 49: 55
  "(…) i z tego też wyrasta teoria gender, która właśnie chce nam powiedzieć, że w seksualności można właściwie wszystko. Dlaczego można wszystko? Bo wszystko jest płynne. Są płynne normy.

  Właściwie ich nie ma. Dlaczego nie ma norm? No, bo nie ma stałej natury. Właśnie tu jest takie podłoże filozoficzne. Mówi się nam, że nie ma określonej natury ludzkiej. Szczególnie w dziedzinie płci, że płeć to jest taki aksjomat, taki fundament tej teorii, że płeć to jest efekt działania kulturowego, że jest to wybór kulturowy, a nie determinacja biologiczna. Co jest właściwie absurdem, ale żeby rozumieć tą teorię trzeba pamiętać, że takim kamieniem węgielnym ich teorii, tak to przedstawiają, to jest twierdzenie, że płeć, to, że jesteśmy mężczyzną, czy kobietą to nie jest efekt, determinant biologiczny tylko kulturowy. Znaczy my nie rodzimy się, jako mężczyźni, czy kobiety, ale jesteśmy takimi wychowywani. To jest nasza umowa kulturowa."

  Ciao!

  http://iddd.de/rys/lesbeninHHKLKL.jpg
 • @Kula Lis 62 17:58:00
  >Prof. Maria Ryś, psycholog UKSW nt. GENDER http://www.savetubevideo.com/?v=a6kcEOqv89c
  -------------------------------------

  Podałeś zamiast wideo, spamerską firmę, która pakuje na komputer trojany, gdy nie chcesz płacić. Ostrzegam przed tym "darmowym" downloadem.
 • @adevo 21:06:10 trik socjotechniczny ks. Oko!
  Aha, dla jasności, genderyści tak nie twierdzą.

  To tylko Ks. Dariusz Oko wmawia, że taka jest teoria. Może w Polsce, gdzie nie znają języków obcych, a może tylko specjalnie by otumaniać ludzi.

  To, co daje z siebie ks. Oko w powyższym cytacie to ustawianie do bicia, czyli trik socjotechniczny. Trzeba to jasno stwierdzić, to wersja polska zrozumienia tematu i jego interpretacja ściśle polityczna. W polityce opowiadanie bzdur jest rozgrzeszane PRS- Polską Racją Stanu.
 • @adevo 21:12:16
  Podałem dobrze, nie wiem co się stało, że zmieniło?
 • @adevo 21:12:16 u mnie się otwiera film pod tym linkiem.
  Ponawiam próbę: prof. Maria Ryś, psycholog UKSW nt. GENDER http://www.savetubevideo.com/?v=a6kcEOqv89c
 • @Kula Lis 62 18:29:14
  Bo prawdziwym celem jest zamęt. Wciskanie każdej głupoty, finansowanie każdego odchyłu, wspieranie medialne wszystkiego co nie normalne razem i z osobna wspólne ma źródło i do jednego z grubsza celu zmierza.
  Pozdrawiam
 • @adevo 21:06:10
  Księdza Oko słuchałem już dość dawno (z filmu, który zalinkowałem) i nie odniosłem wrażenia, że Oko uznaje płeć za wynik czynników kulturowych a nie determinantów biologicznych. Tak czy owak, zaburzenia w rozpoznawaniu i określaniu własnej płci wśród ludzi stanowią niewielki margines i nie ma żadnych poważnych powodów żeby całe społeczeństwa dawały się terroryzować ideologii jakiejś "niepozbieranej" mniejszości z wszystkimi przykrymi i budzącymi opór (wstrętnymi) konsekwencjami.
  Pozdrawiam
 • @koolart 09:48:14
  Przeczytaj sobie np. tu
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gender
  Gender is the range of physical, biological, mental and behavioral characteristics pertaining to, and differentiating between, masculinity and femininity. Anglicy używają nawet wymiennie gender w sensie płci.

  Albo np. po niemiecku:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Gender
  pierwsze zdanie:
  "Dieser Artikel behandelt einen Begriff aus der Sozialforschung"
  Niemcy dokładniejsi piszą, że chodzi o pojęcie używane w badaniach socjologicznych.

  Nie ma, więc "ideologii gender" poza wymysłami polskiego kościoła katolickiego i może poza polskim sejmem- nie śledziłem tego tematu.

  Pojęcie gender jest dyskutowane na świecie nie, jako ideologia, tylko, jako zjawisko naukowe w socjologii i psychologii. Ale w Polsce z powodu złego wytłumaczenia przez księży i przez gazety robi się ze specjalistycznego sporu naukowego ideologiczne zagrywki.

  Wg mnie rację ma TVN24, że tu chodzi o odwrócenie uwagi od koniecznych decyzji związanych z ludźmi chorymi w kościele. Zamiast ich izolować i leczyć, próbuje się przez podwójne zaprzeczenie wcisnąć własnemu problemowi wymiar ideologiczny.

  Ja mówię do więzienia ze zboczeńcami! Ja mówię, otwórzcie archiwa, dajcie pobadać wasze zbrodnie przeciwko dzieciom, przy czym kablowanie i brak lustracji to jak zaczynam rozumieć, jeszcze najmniejsze wyrządzone polskim katolikom zło.

  Tak można po latach obserwacji przypuszczać.

  KK jednak jak widać tylko utrudnia praktyki religijne, a swoim owieczkom tak mózg zaciemnia, że nie są one nawet w stanie sami ocenić gdzie propaganda, a gdzie prawda.

  A więc koolart jesteś na tyle otwarty, że zrób sobie wysiłek i porównaj teksty nt. gender w różnych wiki, tam gdzie znasz języki, wtedy zobaczysz, że nikt na świecie oprócz Polaków nie pisze o "ideologii gender".

  Przebywać z Bogiem to każdy może, gdy praktykuje. I to się liczy!!
  Czego Tobie w nowym roku 2014 też życzę.
  Szczęść Boże.
 • @Kula Lis 62 09:21:19
  To nie jest link oryginalny prowadzi u mnie na stronę
  http://youtubedownloadersf.en.softonic.com/

  Softonic zbiera Twoje dane i sprzedaje, bym zdeinstalował. He, He ale to nie takie łatwe. Tego draństwa, tak łatwo się nie pozbędziesz.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

ULUBIENI AUTORZY

więcej